INTRODUKTION

De allmänna villkoren gäller när du som kund beställer via www.vaenerwatches.com.

Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Vaener AB, svenskt organisationsnummer 559116-8496, Box 115, SE-541 23 Skövde, Sverige. Genom att använda och handla genom denna webbplats har du accepterat dessa användarvillkor. Se till att du har läst igenom och förstått dessa användarvillkor innan du beställer varor via vår webbplats.

BESTÄLLA

För att beställa via webbplatsen måste du godkänna villkoren. Genom att acceptera villkoren du dig att följa de allmänna villkoren i sin helhet och bekräftar att du har tagit del av informationen och godkänner användningen enligt Vaener Watches villkor.

Du kan närsomhelst ta bort en produkt från varukorgen innan du genomför en beställning.

För att slutgiltigt beställa klickar du på ”Slutför köp”.

BEKRÄFTELSE

När vi har mottagit din beställning skickar vi en elektronisk bekräftelse till din uppgivna e-postadress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du anger rätt e-postadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar e-postmeddelandet eftersom beställningsbekräftelsen också fungerar som ditt kvitto och inköpsbevis om du skulle behöva utnyttja garantin.

BETALNING

Du kan välja att betala med bankkort, kreditkort eller via faktura. Utanför Sverige kan du bara betala med kort. All betalning sker via Klarna Checkout och Vaener AB hanterar aldrig några konto- eller kreditkortsnummer.

BETALNING MED KORT

Du betalar säkert med Visa, MasterCard eller American Express via internet. Vaener Watches tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en avgift, beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall ingen betalning mottagits efter att du har skickat din beställning kan beställningen automatiskt komma att upphävas av Vaener Watches.

BETALNING MOT FAKTURA

När du väljer att betala via faktura kan du bestämma om du vill betala i samband med beställningen eller senare (upp till 14 dagar från datumet för beställning). Leverans kan bara göras till din folkbokföringsadress. Du har möjlighet att dela upp din betalning, i samarbete med Klarna.

PRISER

Alla priser som visas på Vaener Watches webbplats, www.vaenerwatches.com, inkluderar svensk moms i enlighet med gällande lagstiftning. Observera att vid beställning som skickas till en leveransadress utanför EU kan du bli betalningsskyldig för importavgifter och skatter som tas ut i samband med att sändningen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Vaener Watches har ingen kontroll över dessa avgifter, och eftersom de är olika i olika länder kan vi heller inte förutsäga deras belopp. Vi rekommenderar dig att kontakta tullmyndigheterna i respektive land för ytterligare information.

LEVERANS

Vaener Watches levererar sina produkter över hela världen i samarbete med Postnord och dess partners i andra länder. Leveranstiden är normalt 1–2 dagar. Om du som kund upplever att leveransen av en vara är så försenad att du inte vill fullfölja köpet ligger det på ditt ansvar att göra en avbeställning. I de fall ordern då har skickats är du skyldig att ta emot beställningen. En avbeställning blir giltig först när en bekräftelse från Vaener Watches via e-post eller telefon har mottagits. Om en produkt har utgått ur sortimentet har Vaener Watches rätt att häva köpet och göra en återbetalning om betalning redan skett. Vaener Watches kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt blir tillgänglig.

RETURER OCH AVBESTÄLLNINGAR

Du har rätt att avbeställa en order och skicka tillbaka varor genom att kontakta Vaener Watches kundtjänst. Det gör du via kontaktformuläret som du hittar på www.vaenerwatches.com under fliken ”Kontakta oss” inom 30 dagar från att du fått varorna. Retur av annan orsak än reklamation förutsätter att varorna inte har packats upp och är i samma skick som när du mottog dem. Kunden ansvarar för möjliga uppkomna kostnader vid sådan retur av varor. Returfrakt ska göras med REK-brev.

ÅNGERRÄTT

Alla produkter som köpts från Vaener Watches nätbutik kan returneras för full återbetalning inom 14 dagar efter leveransen. Om du vill skicka tillbaka eller byta ut din produkt skickar du ett mail till contact@vaenerwatches.com så ordnar vi det utan kostnad. Din betalning kommer att återbetalas så snart vi fått din produkt returnerad till oss i samma skick som när du fick den. Produkten måste även ligga i sin originalförpackning, med intakta skyddande klistermärken och etiketter. Produkter som köps direkt från vår webbplats måste returneras till vårt lager för att retur och full återbetalning ska kunna göras. Dessa produkter kan inte returneras i en lokal butik. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden vara tvungen att själv stå för returkostnaden. Vaener Watches ansvarar inte för någon produkt som förloras under returfrakten. Returnerade produkter som inte anses av oss uppfylla dessa kriterier kan skickas tillbaka till kunden.

GARANTI OCH REKLAMATIONER

Alla våra produkter omfattas av en tvåårig garanti från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på själva klockan (urverket, boetten, glaset, armbandet). Andra delar än de tidigare nämnda, såsom exempelvis batterier, omfattas inte av denna garanti. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti använder du kontaktformuläret på Vaener Watches kontaktsida.

I e-postmeddelandet anger du ”Reklamation av köp” som ämne. Följande uppgifter måste ingå:

 

Ditt namn

Adress

Ordernummer

Detaljerad beskrivning av problemet

 

Vid godkänd reklamation ersätter Vaener Watches dina returkostnader. Om Vaener Watches inte hittar de fel som angetts kommer produkten av skickas tillbaka på kundens bekostnad. kunden. Observera att reparationer och byten i följande fall inte ingår i garantin:

 

– Fel eller skador orsakade av felaktig användning eller vårdslöshet (stötskador, bucklor, krosskador, krossat glas etc.)

– Fel eller skador orsakade av otillbörlig reparation eller modifiering

– Fel eller skador orsakade av brand, vatten eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning

– Estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor eller liknande på boett eller glas, färgförändringar på klockarmband och flagning av plätering)

– Om inköpsställe och inköpsdatum inte anges på garantin, eller om denna information har skrivits dit senare

– Om garantibevis/inköpsbevis inte skickas in tillsammans med klockan.

 

Vaener Watches kan inom garantin välja att reparera klockan med likvärdiga delar om originalen inte längre finns tillgängliga, alternativt erbjuda kunden en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges häri och inom den angivna tidsperioden.

 

Garantivillkoren innebär ingen begränsning av kundens reklamationsrätt enligt lag.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan så snart du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar vad du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar. Eventuella klagomål ska göras till Vaener Watches kundtjänst via vårt kontaktformulär på hemsidan. Ange ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål, så återkommer vi till dig så fort som möjligt. Detsamma gäller för returer.

Eventuellt felaktiga produkter som återlämnas till Vaener Watches ska behandlas varsamt av kunden som om de var felfria. Oavsett orsak till retur är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. Om en vara ska bytas ut görs detta mot en vara av motsvarande modell till motsvarande värde. Om en viss produkt är utgången har kunden istället rätt till återbetalning. För det fall en reklamerad produkt inte uppvisar några fel kommer Vaener Watches att returnera produkten på kundens bekostnad.

ANSVAR

Vaener Watches ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.vaenerwatches.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Vaener Watches har inget ansvar för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE

Vaener Watches ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Vaener Watches kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny eller ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, strejker, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller om Vaener Watches eller dess samarbetspartners utsätts för kriminell verksamhet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter, till exempel varumärken och upphovsrätt, på denna hemsida som tillhör Vaener Watches får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av oss. All användning av www.vaenerwatches.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av oss. Denna webbsida ägs exklusivt av Vaener Watches. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Vaener Watches.

PRODUKTINFORMATION

Vaener Watches har rätten att ändra priser, ta ut extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så exakt som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt korrekt sätt fullständigt återspeglar klockans verkliga utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på din bildskärm.

ANVÄNDARINNEHÅLL

Webbplatsen www.vaenerwatches.com kan innehålla användargenererat innehåll från exempelvis sociala medier. Vaener Watches hävdar ingen äganderätt till sådant innehåll (bilder, foton och videor etc.) och tar inget juridiskt ansvar för detsamma. Om du misstänker intrång i upphovsrätt eller annan rättighet eller på annat sätt förolämpas av sådant innehåll, kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter är Vaener Watches egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI

Alla bedrägerier polisanmäls och Vaener Watches förbehåller sig rätten att avbryta köp om misstankar uppkommer.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor och din användning av vaenerwatches.com webbplats regleras av svensk lag. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Vaener Watches självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där denne har sin hemvist.

UPPSÄGNING

Vaener Watches förbehåller sig rätten att säga upp ditt konto och/eller din användning av vaenerwatches.com efter eget tycke, till exempel om Vaener Watches misstänker brott mot  dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

ÄNDRINGAR

Vaener Watches kan ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du beställer en produkt från www.vaenerwatches.com kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Vaener Watches. Du bör därför alltid läsa igenom de allmänna villkoren innan du gör en beställning.